Privacy statement Wecovi BV

Wecovi BV, gevestigd aan de Rudolf Dieselstraat 14, 8013 NJ  ZWOLLE, verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of uw uw gegevens zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, hoe lang wij uw gegevens bewaren, of wij uw gegevens delen met anderen, hoe wij uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft. 

Contactgegevens
Rudolf Dieselstraat 14
8013 NJ  ZWOLLE

T:         +31 38 468 68 68
E:         info@wecovi.com
I:          www.wecovi.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wecovi BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • (Mobiele) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functienaam
 • Verjaardag (excl. geboortejaar)
 • BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website. Bijvoorbeeld cookies voor het bijhouden van statistieken over de websites. De cookies van Google Analytics zijn geanonimiseerd
 • Bankrekeningnummer

Daarnaast kan het voorkomen dat u zelf gegevens aans ons verstrekt.

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wecovi BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van de koopovereenkomst
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Relatiebeheer
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, waarbij geldt dat u te allen tijde zich kunt afmelden voor deze nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan de mailing
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Klanttevredenheidsonderzoek
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Wecovi BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wecovi BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wecovi BV) tussen zit.

Bewaartermijnen

Wecovi BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat bedrijfsgegevens 20 jaar na het laatste contact volledig worden verwijderd. Uw persoonsgegevens worden 5 jaar na het laatste contact verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wecovi BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wecovi BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecovi BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@wecovi.com.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wecovi BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wecovi BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wecovi.com.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacy statement te bekijken.

Laatst gewijzigd: 4 oktober 2018