Wecovi banner

Wijziging nieuwbouwplannen Wecovi

21 mei 2019

Wecovi heeft besloten af te zien van de nieuwbouwplannen voor een logistiek centrum met productiehal en kantoren op industrieterrein H2O aan de A28 bij verkeersknooppunt Hattemerbroek. “Afgelopen jaar zijn de kosten in de bouwsector enorm gestegen waardoor voortzetting van de plannen bedrijfseconomisch niet verantwoord is” aldus Hans Paul Visscher, directeur/eigenaar van Wecovi.

Wecovi kan in het huidige pand de gerealiseerde- en toekomstige groei niet meer faciliteren. De eerder onderzochte alternatieven worden daarom opnieuw bekeken. Uitbreiden, vernieuwen en verduurzamen van het huidige pand in Zwolle is het meest voor de hand liggende alternatief. Deze optie wordt de komende periode verder onderzocht.

“Het is natuurlijk erg jammer dat veel van de inspanningen die wij tot nu toe hebben gedaan voor niets zijn geweest” aldus Visscher. “De mooie ontwikkeling van Wecovi in de afgelopen jaren willen wij graag continueren zonder dat huisvestingslasten hierop van negatieve invloed zijn”.