Wecovi banner

Wecovi wederom ISO9001 gecertificeerd

3 februari 2017

Sinds 2010 is Wecovi ISO9001 gecertificeerd waarbij jaarlijks het Kwaliteitsmanagementsysteem van Wecovi door Bureau Veritas wordt getoetst. Met deze toetsing blijft gegarandeerd dat Wecovi voldoet aan de strenge kwaliteitseisen en dat de continue verbetering van de processen is verankerd in de organisatie.

ISO9001:2015 norm

In voorgaande jaren werd Wecovi getoetst aan de ISO9001:2008 norm. Eens in de zoveel jaar wordt de norm gewijzigd en aangepast aan de huidige tijd. In 2015 is daarom de nieuwe norm geïntroduceerd, de ISO9001:2015 norm. Hierbij zijn een aantal zaken ingrijpend veranderd:  

  1. Er wordt gewerkt volgens HLS (High Level Structure). Een plug-in model wat de basisstructuur met kerneisen wordt voor alle Managementsystemen. 
  2. De relevante stakeholders en hun behoeften en verwachtingen moeten worden vastgesteld.
  3. De directie speelt een grotere rol en dient leiderschap te tonen.
  4. Risico gebaseerd denken als basis van het Kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij worden doorlopend het systeem en alle relevante activiteiten beoordeeld op mogelijke risico’s en kansen. 

Uitreiking certificaat nieuwe norm

Wecovi heeft haar Kwaliteitsmanagementsysteem in 2016 aangepast en daar waar mogelijk verbeterd. Deze week werd dat beloond met de uitreiking van het certificaat dat voldoet aan de ISO9001:2015 norm. De certificering is geldig tot 21 januari 2020.

De auditor was onder de indruk van de professionele uitstraling van het bedrijf Wecovi en haar medewerkers. Een compliment voor het gehele team.

Voor meer informatie over Wecovi's merken bezoek www.wecoline.com en www.wecoviservice.com.